U bent hier

Restlevensduur takels en FEM 9.755

Machines hebben niet het eeuwige leven. Bij elke belasting wordt er tijd afgeknabbeld van de door de constructeur berekende levensduur. Fabrikanten van takels hebben deze theoretische levensduur in een z.g. FEM groep vastgelegd. Een groep staat voor het aantal uren dat een takel met zijn volle belasting mag werken. De FEM 9.755 is een norm waarmee benaderd kan worden hoeveel rekenkundige levensduur er nog over is. Fabrikanten van takels verwijzen in hun bedrijfsvoorschrift naar deze norm.

Zelf de restlevensduur uitrekenen?
Download hier direct het Restlevensduur calculatieformulier
(niet geschikt voor tablet en smartphone)

Safe Working Period
De wet schrijft via de EG-machinerichtlijn voor dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van machines op de werkvloer. Bij het gebruik van machines, zoals kranen en takels, bent u als werkgever daarom verplicht om bijzondere gevaren te elimineren. Dit kunt u doen door de Safe Working Period (S.W.P.) in acht te nemen die de fabrikant voor het product heeft vastgesteld. Deze Safe Working Period is de theoretische veilige levensduur die een product minimaal moet kunnen halen. Wanneer deze periode is verlopen, dient het takel gereviseerd of vervangen te worden.

In Europa wordt de Safe Working Period bij kranen en takels bepaald op basis van voorschriften die zijn vastgesteld in de norm FEM 9.755. Deze norm is opgesteld door de Europese federatie van kranen- en takelfabrikanten, de Fédération Européene de la  Manutation (FEM). Deze norm beschrijft verschillende groepen aan de hand van de gebruiksintensitiet in een periode van 10 jaar. Bij de aanschaf van een kraan en/of takel behoort een FEM groep gekozen te worden die past bij de verwachte gebruiksintensiteit. Wanneer het gebruik wijzigt, wordt de totale restlevensduur negatief of positief beïnvloed.

FEM 9.755
Veel nieuwere kranen zijn voorzien van monitoringssystemen waaruit direct kan worden afgelezen hoeveel restlevensduur er nog is. Voor de meeste (oudere) takels gaat dit helaas niet op omdat deze nog met verouderde techniek werken. Bij deze takels moet de looptijd en theoretisch verbruikte levensduur worden bepaalt op basis van een inschatting van de verschillende belastingen. Bij sommige takels kan dit, indien aanwezig, worden afgelezen aan de hand van een urenteller. De Demag Service heeft een rekentool ontwikkeld waarmee dit eenvoudig berekend kan worden. Door deze inventarisatie jaarlijks uit te voeren en de resultaten in de kraanboeken te archiveren documenteert u uw beleid. Ook krijgt u zelf een beter inzicht in de noodzakelijke investeringen om de bedrijfszekerheid van uw takels te continueren. Een vermoeidheidsbreuk is immers niet alleen levensgevaarlijk maar leidt ook onherroepelijk tot ongeplande en langdurige stilstand.

Takels behoren tot één van de volgende bedrijfsgroepen:
1Dm/M1         100 uur      
1Cm
/M2         200 uur      
1Bm
/M3         400 uur      
1Am
/M4         800 uur        
2m
/M5         1600 uur      
3m
/M6         3200 uur      
4m
/M7         6300 uur        
5m
/M8        12500 uur

Wat betekent dit voor u?
Wij adviseren u om met behulp van de rekentool een inventarisatie te maken van de restlevensduur van uw takels en dit jaarlijks te herhalen. De Demag Service kan dat ook voor u doen maar is afhankelijk van de informatie die u omtrent het gebruik kunt geven. Met name de inschatting van de bedrijfstijd met hoge bedrijfslasten heeft een zeer grote impact op de restlevensduur. Zodra uit de berekening blijkt dat een takel geen restlevensduur meer heeft of in de gevarenzone komt, bezoeken wij u graag om samen een plan van aanpak op te stellen. Dat kan de volgende elementen bevatten:

  • Gemaakte inschatting van bedrijfstijd
  • Toetsing van de geschatte belastingen aan de realiteit
  • Meten van het werkelijke gebruik over een bepaalde periode en dat extrapoleren
  • Risico Inventarisati & Evaluatie gecombineerd met een uitgebreid onderzoek naar de conditie van het takel
  • Revisie van het takel (dit mag uitsluitend worden uitgevoerd door partijen die door de fabrikant zijn geautoriseerd)
  • Vervanging van het takel (en eventueel aanverwante bouwdelen)
  • Vervanging van de kraan

Restlevensduur berekenen
Op onderstaande link kunt u de rekentool downloaden. Aan de hand van een aantal gegevens kunt u eenvoudig zelf berekenen wat de restlevensduur van uw kranen en takels is.
Download: Restlevensduur calculatieformulier.xlsm
(niet geschikt voor tablet en smartphone)

Heeft u hulp nodig bij de berekening? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via 070 - 40 20 100 of via service@demag.nl.